Szent László Vitézei

Szent László Vitézei

Szent László Vitézei

A Szent László Vitézeinek társasága 1998-ban alakult haditorna klubként. 2001-ben vették fel a Szent László Lovagrend nevet, hogy László király emlékének tisztelegve erkölcsi és szellemi példamutatását tovább vigyék. 2004-ben a lovagrend vezetői erkölcsi megfontolásból, szigorúbb szabályokkal létrehozták Szent László Vitézeinek Társaságát.

Társaságuk közösségi, erkölcsi tulajdonságai: a szeretet, a tisztelet, a hit, a segítségnyújtás, az önzetlenség, a bátorság, a türelem, az elfogadás, az őszinteség, az alázat, a kitartás és a mértékletesség. Feladatuk az Árpád-házi királyok hagyományainak megismerése és ápolása, a magyar értékek felkutatása és képviselésének támogatása.

Nem kevésbé fontosnak tartják a középkori magyar történelem, építészet, társadalom és kultúra megismerését, a középkori magyar felszerelések, fegyverek és eszközök készítését, az ősmagyar fegyverek használatának elsajátítását és bemutatását, ünnepségeken, rendezvényeken való részvételükkel, azok fényének emelését.