Keleti Szövetség

Keleti Szövetség

Keleti Szövetség

A Keleti Szövetség (Foedus Orientalis Kulturális Egyesület) a magyar felségterület keleti felének X-XI. századi bemutatására törekszik. Ebben nagyban támaszkodnak a korszak sztyeppei népeinek ránk maradt forrásaira, tárgyi kultúrájára és egyes esetekben ezen népek örököseinek néprajzi hagyatékára. Tárgyaik, eszközeik elkészítése során igyekeznek az adott korra és tájegységre jellemző alapanyagokat, és módszereket felhasználni.

Érdeklődési körükbe a rekonstrukciók elkészítésén túl a gasztronómia, kézművesség, a fegyveres harc és az íjászat is bele tartozik. Több kézműves (kovács, nemezkésíztő, bőrműves, famíves, cizellőr) is aktív tagja csapatnak, akikkel együtt dolgozva egy teljesebb képet nyerhetnek a korról, annak szellemiségéről, hangulatáról, illetve közelebb kerülnek a nagy célhoz, az életmód minél szélesebb körű bemutatásához.