Aba P. Ákos

Aba P. Ákos

Aba P. Ákos

Aba P. Ákos 1988 óta nemezel. Tanult kirgiz, kazah mesterektől. Fő irányvonala az archaikus mintafeldolgozás, a hun és az Árpád-kori ornamentika életre hívása. Elsődleges technikája a varrással történő nemez domborítás. Sokféle hazsnálati tárgyat készít, de elsősorban tarsolyokat és falvédőket. Szakoktató, aki OKJ-s képzésekis tart, de tartott kurzusokat és előadásokat Angliában, Ausztriában és Üzbegisztánban is.

Igyekszik beszélt nyelvé tenni a szerves jelrendszert, amit őseink használtak, akik minden fontos eszközükön beszédes jeleket hagytak ránk. Számomára ezek nem élettelen tárgyak, s a nemez sem csupán anyagféleség, de élő eleven létező, melynek alakításával alkot. Reményei szerint tárgyai hidat képezek a jelen és a múlt között. Munkáiban olykor mai technikákat is alkalmaz „archaikus-modernitás” címen.