Iloncsuk Szabadcsapat

Iloncsuk Szabadcsapat

Iloncsuk Szabadcsapat

Az Iloncsuk Szabadcsapat céljául tűzte ki a magyar kultúrába szervesen beépült kunok régi dicső korszakainak megismertetését. Fennállásuk több mint 20 évre tekint vissza. Az Iloncsuk szó jelentése kígyócska. Az Iloncsuk nemzetség a mai Kecskemét környéki pusztákat uralta.

A csapat fő profilja a XIII. és XIV. század, azaz a kunok betelepülésnek és megtelepedésének korszaka, az ekkor élt kunok megelevenítése, viseletük, fegyverzetük és életmódjuk bemutatása. A tagság egy része megjelenít IX-X. századi magyar vitézeket is.

Emellett az Iloncsuk Szabadcsapat foglalkozik még a XVI-XVII. századi  török hódoltság területén többször kitelelő krími tatárok bemutatásával, valamint a velük szemben harcolók megjelenítésével is.  Ez a tevékenység az önként szerveződő kiskun milíciában ölt testet.

Továbbá egyre hatékonyabban tudják megjeleníteni a 1848-49 forradalom és szabadságharcban harcoló jászkun nemzetőrséget is.

A különböző korszakok bemutatása szempontjából törekednek a lehető leghitelesebb megjelenítésre, e téren a ló kulcsfontossággal bír. A csapat tagjai emellett foglalkoznak még különböző kézműves tevekénységekkel is: bőrművesség, kovácsolás, patkolás, késkészítés.