Bíró Csaba

Bíró Csaba

Bíró Csaba

Bíró Csaba 17. éve gyakorolja a bronzöntés tudományát. Elsősorban homok öntéssel, viaszveszejtéses eljárással dolgozik. Ez a technika ugyan költségesebb és időigényesebb mint a napjainkban használt modern bronzöntési eljárás, ám az általa alkalmazott technika áll közel ahhoz, ahogyan a középkor bronzöntő mesterei is dolgozhattak. Munkájának része a folyamatos kutatás és fejlődés is. Múzeumokkal és régész szakemberekkel folytatott szoros együttműködése és közös munkája révén több alkalommal betekintést nyerhetett a múzeumi raktárak anyagába, így számos népvándorlás kori leletet kézből vizsgálhatott meg.

Fő érdeklődési köre az avar kori bronzművesség, de járatos a régmúlt más időszakainak anyagi kultúrájában is. Készített bronzkori fegyvereket, hun üstöt, Szent László korabeli mellkeresztet is. Elsősorban  egy adott történelmi korszak stílusának megfelelő motívumokat és stíluselemeket felvonultató tárgyakat készít, de foglalkozik leletmásolatok valamint modern, mai igényekhez illeszkedő adaptációk megalkotásával is. Társszerzője több a témával összefüggő tudományos publikációnak is.

Kézműves műhelyének neve: Tűzvarázs Művészeti Műhely