Unalmas életrajzi adatok és a nehezen követhető látomásos inspirációk helyett, néhány pontban szeretném Nektek összefoglalni a munkám és a program céljait:

I. Mottóm: „Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg; s akármi más kezdődjék ezentúl, az a régi többé nem lészen. Az időtől fogva eltűnt a nemzet.”
(Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok)

II. Legfontosabb célkitűzésem: A saját nemzeti hagyományainkat számon tartó, megőrző, emlegető és folytató nemzeti gondolkodásunk
helyreállítása és megerősítése. Az erre építő új nemzeti stratégia megalapozásának előmozdítása.

III. A nemzeti újjáépítés: A közös nemzeti öntudat kialakításának és megőrzésének alapja a közös eredet és a közös múlt társadalmi ismerete. Különösen olyan helyzetekben, amikor már nem pusztán a legyengült nemzeti öntudat erősítésére van szükség, hanem egyelőre csak a romjainak megmentése, majd a visszaállítása a feladat. Tehát nem restaurálásra van szükség, hanem újjáépítésre.

IV. A hagyományőrzés feladata: A nemzeti identitást meghatározó nemzeti hagyományok élő bemutatása és az átörökítés folyamatának aktív támogatása. Ez a gyakorlati tevékenység a nemzeti szimbólumok eszköztárával segíti a nemzeti kultúra átadásának köznevelési és népművelői munkáját. A magyarság kollektív emlékezetében kiemelkedő szerepet játszó történelmi személyek, események, időpontok és helyszínek szabják meg az irányt. Ezek bemutatása és életre keltése vezet el bennünket a vágyott célhoz.

Szent László király alakja és az Árpád-ház hagyatéka, a Magyar Királyság fényteli korszakának felidézése, különösen alkalmas a fenti célok megvalósítására. Ezért született meg a Regnum Fest programja, amely az elmúlt 25 év hagyományőrző munkájának gyümölcse.

Külön köszönet Somogyi Győzőnek és Prof. Dr. Makkay Jánosnak és minden kedves hagyományőrző bajtársnak, barátnak és segítőnek! Köszönet Monikának és Bíborkának, a családomnak.